НОВИНИ

29.09.2012 г.
За първи път
За първи път дирекция Водно-спасителна служба при Секретариата на НС на БЧК организира и проведе практически изпит за водни спасители по Скайп. За придобиване на степените „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и „Воден спасител на открити водни площи и море” в Малта се явиха две кандидатки. Преди започването на изпита Генералният директор на БЧК доц. д-р Красимир Гигов поздрави участничките и им пожела успех.
Покриването на нормативите бе проследено чрез онлайн връзка от комисия в състав – Антон Налбантов – директор на дирекция Водно-спасителна служба при Секретариата на НС на БЧК, доц. Стоян Андонов - председател на Националната комисия по водно спасяване, Борис Захариев – експерт в дирекцията. Връзката им на английски език с останалите двама от комисията - Робърт Бринкау и Оуен Микалеф, членове на борда на Малтийския Червен кръст, които наблюдаваха пряко кандидатките на плувния басейн, осъществяваше Здравка Костадинова – експерт в дирекция Международно сътрудничество и програми.
Момичетата показаха добри резултати в плувните дисциплини и умения при изпълнението на освободителни хватки и боравенето със спасителни средства. Те приключиха изпита успешно и ще получат сертификати за правоспособни водни спасители.