НОВИНИ

27.09.2012 г.
Предизвикателства в работата с чужденци, търсещи закрила у нас
Представител на БЧК участва в две обучения, организирани от Асоциацията за интеграция на бежанци и мигранти (АИБМ), Представителството на ВКБООН в България и Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет.
В обучението „Специфични особености на работата с чужденци, търсещи закрила в Република България” участваха специалисти от различни институции, работещи с бежанци и мигранти. Те бяха запознати с нормативните документи относно видовете закрила, с правата и задълженията, здравното осигуряване и достъпа до медицински грижи, с предизвикателствата при работа с непридружени малолетни чужденци, търсещи закрила у нас. Мариана Стоянова, директор на Бежанско-мигрантската служба на БЧК, изнесе лекция на тема “Опитът на НПО в работата с чужденци, търсещи закрила в Република България”, а Линда Ауанис, председател на Съвета на жените бежанки в България, сподели опита си относно особеностите при работа с чужденци от различни етноси и вероизповедания.
Директорът на Бежанско-мигрантската служба на БЧК Мариана Стоянова участва в екипа, който обучи служители от охраната на Транзитен център – с. Пъстрогор, община Свиленград. Тя представи темата ”Профил на основните страни на произход на чужденците, търсещи закрила”, както и дейността на Българския Червен кръст. Модератор и на двете обучения беше Маринела Радева, председател на АИБМ.