НОВИНИ

28.09.2012 г.
„Домашни грижи за независим и достоен живот“
Българският Червен кръст, съвместно с Комисията по здравеопазване и Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание, организира кръгла маса на тема „Домашни грижи за независим и достоен живот“.
Целта бе представянето на дейностите по проекта и дискутиране на предложение за изменение и допълнение на нормативната база с оглед законодателно регулиране на услугата „домашни грижи“ в България.
В кръглата маса участваха д-р Даниела Дариткова – председател на Комисията по здравеопазване, Драгомир Стойнев – председател на Комисията по труда и социалната политика, представители на двете комисии, представители на партньорите в проекта: Десислава Димитрова – зам.-министър на здравеопазването, д-р Минчо Вичев – зам.-министър на здравеопазването, Валентина Симеонова – зам.-министър на труда и социалната политика; Христо Григоров – председател на БЧК, Пламен Цеков – управител на НЗОК; представители на местните институции: Николай Мелемов – кмет на община Смолян и инж. Стефан Стайков – областен управител на Смолян, както и представители на съсловните и пациентските организации: д-р Димитър Ленков – главен секретар на Българския лекарски съюз, Милка Василева – председател на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи, Пенка Георгиева – член на УС на Българската асоциация за закрила на пациентите, представители на БЧК.
Изработеното в рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“ предложение за промени в нормативната база предизвика оживена дискусия. От страна на членовете на двете комисии, представителите на институциите, както и от страна на неправителствените организации беше изказана подкрепа по отношение на въвеждането на иновативен модел за оказване на интегрирани здравни и социални услуги в дома на едни от най-уязвимите членове на обществото – възрастните хора. Устойчивото предоставяне на тези услуги в бъдеще изисква обединяването на усилията и съвместна работа на различни институции и заинтересовани страни, израз на което е и изработеното предложение за промени в нормативната база.
В рамките на следващите месеци предстои обсъждане с партньорите по проекта и другите заинтересовани институции относно финализиране на предложението за законодателно регламентиране на услугата и неговото внасяне в Народното събрание.