НОВИНИ

27.09.2012 г.
Съвместна кръгла маса
между Комисията по здравеопазване, Комисията по труда и социалната политика и Български Червен кръст на тема: „Домашни грижи за независим и достоен живот“
Българският Червен кръст, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и Швейцарският Червен кръст осъществяват в партньорство проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“. Проектът има за цел въвеждането в България на интегриран модел за предоставяне на здравни грижи и социални услуги в дома като алтернативен модел на дългосрочна грижа за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания.
С оглед утвърждаването на този модел и устойчиво предоставяне на новия вид услуги в бъдеще, проектът предвижда работа в няколко основни направления:
  • адаптиране на нормативната база;
  • разработване на единни национални стандарти за качество на медицинските грижи и социалните услуги в домашна среда;
  • разработване на единни програми за обучение на медицински сестри и домашни помощници за оказване на грижи в дома;
  • остойностяване на предоставяните услуги и изработване на устойчиви механизми за тяхното финансиране.

С цел представяне и дискутиране на изработени предложения за изменение и допълнение в нормативната база, Българският Червен кръст, съвместно с Комисията по здравеопазване и Комисията по труда и социалната политика в 41-то Народно събрание организира кръгла маса. Тя ще се проведе в гр. Смолян на 28.09.2012 г. от 10.00 ч. в Заседателна зала 201 на областната администрация.

В кръглата маса ще участват: д-р Даниела Дариткова – председател на Комисията по здравеопазване, Драгомир Стойнев – председател на Комисията по труда и социалната политика, представители на двете комисии, Христо Григоров – председател на БЧК, Десислава Димитрова – зам.-министър на здравеопазването, д-р Минчо Вичев – зам.-министър на здравеопазването, Валентина Симеонова – зам.-министър на труда и социалната политика, Николай Мелемов – кмет на община Смолян, инж. Стефан Стайков – обл. управител на област Смолян, представители на Българския лекарски съюз, Асоциацията на професионалистите по здравни грижи и пациентски организации.