НОВИНИ

25.09.2012 г.
Започва набирането на оферти за изграждането на сглобяеми къщи в област Перник
Днес, 26.09.2012 г., се проведе първото заседание на Националния обществен съвет за управление на средствата, набрани по кампанията на БЧК за останалите без дом след земетресението жители на област Перник.
Общественият съвет избра председател, прие правилник за работата си и разгледа предложенията на Областния обществен съвет на Перник. Общественият съвет взе решение още днес да започне набирането на оферти за изграждане на сглобяеми къщи в Пернишка област. Поканата, с всички изисквания и параметри, е публикувана на интернет страницата на БЧК, на страниците на областна администрация Перник и на община Перник. Срокът за получаване на офертите в БЧК е 01.10.2012 г. до 17.00 часа.