НОВИНИ

25.09.2012 г.
Нови форми на обучение
От 26 септември до 9 ноември 2012 г. Референтния център по продоволствена сигурност / поминък на МФЧК/ЧП (Кралство Испания) започва първия етап от онлайн обучителен курс „Въведение в поминъка” в който ще участва и български представител.
За втория етап на курса с начало февруари 2013 г. са номинирани още двама представители на БЧК. Курсът е насочен към щатни служители от НД, МФЧК/ЧП и МКЧК имащи отношение към мениджмънт на бедствията.

За връзка: livelihoods@cruzroja.es" title="livelihoods@cruzroja.es">livelihoods@cruzroja.es