НОВИНИ

18.09.2012 г.
Втора национална кампания на БМЧК в подкрепа на приемната грижа
В кафе „Театъра”, ул. „Иван Вазов” 1 беше открита Втората националната доброволческа кампания на Българския младежки Червен кръст в подкрепа на приемната грижа под надслов

„Всички имаме грижата”

При обявяване на кампанията доброволци на БМЧК пуснаха в небето над София балони – символ на вярата, че всяко дете ще намери топлината на дома, в който го очаква с обич неговото семейство

Кампанията ще обхване 119 общини от 28-те области в страната в партньорство с над 80 организации и институции, ангажирани с каузата на приемната грижа по места. Между тях са и 55 общини - партньори на Агенцията за социално подпомагане по проект „И аз имам семейство”. Както досега БМЧК ще работи с подкрепата на Института за социални дейности и практики, Международната социална служба – България, Сдружение „Самаряни” и Фондация „За нашите деца”, представители на които ще участват в откриването. До момента готовност за отразяване на кампанията са заявили над 179 регионални печатни и електронни медии.


Кампанията е част от „Програмата за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции”, реализирана с финасовата помощ на фондация „Велукс” и в партньорство с Международната Федерация на Червения кръст и Червения полумесец, Зона Европа. От началото на програмата през април 2011 до момента над 770 доброволци са преминали обучения по приемна грижа, в които с готовност се включиха консултанти и щатни специалисти на БЧК и професионалисти по въпросите на приемната грижа от партньорските организации. Очаква се в кампанията да се включат над 1300 младежи доброволци.


Снимки от старта на кампанията brcy_gallery60