НОВИНИ

10.07.2012 г.
„Възрастните жени в Европа”
Доброволки от третата възраст от Добрич, Шумен, Търговище и Бяла Слатина, заедно с Десислава Илиева и д-р Живка Димитрова от дирекция “Социално-здравна политика” при Секретариата на НС на БЧК, участваха във финална среща по проект “Възрастните жени в Европа”, секторна програма “Грюндвиг”.
Участниците обсъдиха резултатите от изпълнението на проекта. Направен бе сравнителен анализ на начина на живот на жените от третата възраст от шест страни-членки на ЕС – България, Германия, Австрия, Литва, Италия и Чехия, който бе подкрепен с филми, пресъздаващи живота на представителки на третата възраст от споменатите държави, както и с книга, описваща техните биографии. Освен в срещата, представителите на БЧК участваха и в конференция на тема “Активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията”. Десислава Илиева бе в работна група на тема “IT технологиите в съвременното общество и възрастните хора”, където се представиха различни подходи за обучение на хора от третата възраст за работа с компютър и интернет.