НОВИНИ

26.07.2012 г.
БЧК набира доброволци за участие в международен проект
"Европейският доброволчески корпус за хуманитарна помощ" (EVHAC) е инициатива на Европейската комисия, която ще създаде механизъм за участие на доброволци от Европа в международни мисии за хуманитарна помощ.
БЧК участва във втори пилотен проект, под наименованието VinCAB (Voluneers in Capacity Building Projects), в който водещи партньори са Германски, Български, Финландски, Холандски Червен кръст и германската Агенция за техническа помощ. По проекта ще бъдат набрани общо 45 доброволци, натрупали опит в сферата на хуманитарната помощ или гражданската защита в своите собствени държави. Те ще преминат обучение и ще участват в симулация на международна мисия.
След подготовката, 25 от тези доброволци ще бъдат изпратени на мисии (от 1 до 3 месеца) в Латинска Америка или Азия, с начало през януари 2013 г., където ще приложат своя опит и наученото в процеса на подготовката, за да изграждат капацитет на местните партньорски организации.
БЧК набира двама доброволци за участие в проекта. Срокът за подаване на кандидатурите е 15 август 2012 г. Кандидатите трябва да имат готовност за интервю в София между 21-22 август 2012 г. На интервю ще бъдат поканени само доброволците, преминали първа фаза на документална оценка.
За повече информация:
http://www.redcross.bg/projects/evhac/VinCab_Volunteers.html