НОВИНИ

30.06.2012 г.
Мисия в Беларус
По покана на Зона Европа на МФЧК/ЧП, Ясен Сливенски –директор на дирекция „Менидожмънт на бедствията” при Секретариата на НС на БЧК, бе на мисия в регион Минск като представител на Федерацията и като обучаващ.
През този период се проведе първото „Лятно училище” по мениджмънт на бедствията на Беларуския Червен кръст. В обучението участваха 40 доброволци и щатни служители от осем региона на страната. Те получиха основни познания за дейността и организацията по мениджмънт на бедствията, за работата на националните дружества преди, по-време и след бедствие, както и за системите за отговор и предоставяне на незабавна помощ от МФЧК/ЧП. Особен приоритет бе планирането на подготовка и разработване на планове за действие при бедствия на националното дружество както и разясняване на ролята на психо-социалната подкрепа в такива ситуации. По време на обучението бяха обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество между БЧК и Беларуския Червен кръст в областта на мениджмънта на бедствията.