НОВИНИ

18.06.2012 г.
БЧК помага за създаването на водноспасителна служба в Малта
На базата на дългогодишния опит и натрупания през годините добър имидж на Водноспасителната служба на БЧК и качественото обучението на водноспасителни кадри, Малтийският Червен кръст избра нашата организация да помогне за изграждането на водноспасителна структура на островната държава.
Водач на екипа на Българския Червен кръст, посетил Малта, беше директорът на дирекция „Водноспасителна служба” към Секретариата на НС на БЧК Антон Налбантов. В състава му бяха включени Борис Захариев – експерт в направление „Обучение на водноспасителни кадри” към дирекцията, Пламен Харизанов – експерт по водно спасяване към Столичната организация на БЧК, и Здравка Костадинова – експерт в дирекция „Международно сътрудничество и проекти” към БЧК.
В качеството си на лектори и изпитна комисия българските специалисти проведоха курс за квалификационните степени „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и „Воден спасител на открити водни площи и море”. В обучението участваха девет доброволци на Малтийския Червен кръст, сертифицирани парамедици.
Ръководителят на нашата делегация Антон Налбантов и Роберт Бринкау - директор операции към Малтийския Червен кръст, обсъдиха нови възможности за продължаване на съвместни обучения и семинари по водно спасяване и други области от взаимен интерес. И двамата единодушно изразиха мнението, че двете червенокръстки организации са поставили основите на едно дългосрочно сътрудничество.
По време на пребиваването си екипът ни имаше срещи с ръководствата и състава на гражданската защита и противопожарната охрана на острова. Българските гости бяха запознати с дейността на институциите и координацията помежду им в кризисни ситуации.