НОВИНИ

26.06.2012 г.
Семинар по Европейска програма
Във връзка с предстоящото стартиране на програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на ЕС на най-нуждаещите се лица” се проведе семинар, на който присъстваха директорите и главните счетоводители от областните организации на БЧК, ръководители и експерти от Секретариата на НС на БЧК и представител на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция.
Семинарът бе открит от генералния директор на организацията доц. д-р Красимир Гигов. Целта на срещата бе разясняване на новите моменти в програмата и в Наредба № 18, регламентираща нейното прилагане, обсъждане на актуални проблеми по реализирането и отчитането й през 2012 г., както и подобряване на координацията с други институции, които имат пряко отношение към нея.
По време на семинара бяха разгледани конкретните дейности, свързани с организацията на работата, периодичността на доставките, условията и реда за разпределяне на храни за уязвимите лица. Дискутирани бяха и много юридически, трудово-правни и финансови аспекти по изпълнението на програмата.
За пета поредна година държавата е гласувала доверие на Българския Червен кръст за реализиране на програмата в цялата страна. На два транша в продължение на 4 месеца 308 470 уязвими граждани ще получат над 22 000 тона храни на обща стойност 39 370 000 лв.