НОВИНИ

17.07.2012 г.
Има ли България нужда от Закон за доброволчеството?
Българският Червен кръст, Българският център за нестопанско право, Българският дарителски форум, Каритас, Националната мрежа за децата и Фондация „Лале” ви канят на пресконференция, посветена на необходимостта от приемане на Закон за доброволчеството в България. Събитието ще се състои на 18 юли, сряда, от 12.00 ч. в Пресклуба на БТА.
По данни на „Евробарометър” през 2007 година 3 от всеки 10 граждани на Европа са участвали в различни дейности като доброволци. В същото време почти 80% от запитаните граждани на Европейския съюз вярват, че доброволчеството е важна част от демократичния живот. Изследване на Фондация „Помощ за благотворителността, Великобритания, през 2011 г. показва, че в България едва 5 % от хората са били доброволци за неправителствена организация.
България е една от страните, които нямат ясна политика по отношение на доброволчеството. То не e регламентирано нито чрез приемане на закон, нито чрез създаването на държавна политика за насърчаване на доброволчеството. Единствено Законът за защита при бедствия дава регламентация на доброволчеството при бедствия, но, както знаем, ако човек не се възпитава в принципите на доброволчеството, трудно може да се очаква да бъде активен дори и при бедствие.
България се нуждае от енергията, знанията и труда на своите доброволци. Доброволчеството е изява на свободна добра воля, но не бива да бъде без признание и статут. Доброволците се нуждаят и заслужават подкрепа от всички нас – доброволческите организации, държавата, бизнеса, както и от ясна политика относно доброволческата среда. За това е необходим закон, който да регламентира доброволчеството като обществено явление и да установи ясен правен статут на организираното доброволчество в България. Приемането на такъв закон ще попълни съществуващите законови празноти и ще създаде правна сигурност за доброволците и организациите, използващи доброволци.
На пресконференцията ще споделят своята позиция представители на Българския Червен кръст, Българския център за нестопанско право, Българския дарителски форум, Каритас, Националната мрежа за децата и Фондация „Лале”.

За контакт:
Любен Панов - Български център за нестопанско право (тел. 0888 89 70 42)
Димитър Зафиров – Български Червен кръст (тел. 0889 113 887)