НОВИНИ

12.07.2012 г.
Подобряване на съвместните действия по време на природни бествия и кризи
Като част от започващото учение на Военномедицинския отряд за бързо реагиране към Военнномедицинската академия, Министерството на отбраната проведе безплатни първични прегледи и консултации в Градската градина пред Народния театър.
Желаещите граждани можеха да измерят кръвното си налягане, да си направят електрокардиограма и да бъдат консултирани от лекари-специалисти. Инициативата бе организирана съвместно с Българския червен кръст, чиито екип от доброволци, подканяше преминаващите да проверят здравословното си състояние, разясняваше най-вече на по-възрастните опасностите, които крият горещините и какъв режим да спазват. Министрите на отбраната и на здравеопазването Аню Ангелов и Десислава Атанасова инспектираха дейността на медиците и също измериха кръвното си налягане.
Предстоящото лятно учение ще се проведе в областите Смолян и Кърджали и има за цел подобряване на взаимодействието на екипите на Военномедицинския отряд за бързо реагиране с органите на местната власт, регионалните подразделения на Министерството на здравеопазването и Българския Червен кръст. По време на учението медицинските екипи ще отработят действия за подпомагане на населението при кризи и в изпълнение на третата мисия на Българската армия - "Принос към националната сигурност в мирно време". Ще бъдат извършвани безплатни първични прегледи на местното население в труднодостъпните отдалечени райони около двата областни града. Нуждаещите се от допълнителни изследвания ще бъдат насочвани към ВМА-София. След приключване на учението медицинските резултати от прегледите ще бъдат анализирани, за да се даде пълна картина на здравния статус на населението в тези региони.