НОВИНИ

11.07.2012 г.
Излезе от печат нова брошура

2012 г. е Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията.
С цел да мобилизира и насърчи множество институции и организации на различните нива да подкрепят целите на Европейската година, Европейската коалиция за ЕГ2012 изработи брошура, която в същото време съдържа и множество полезни идеи и предложения за това какво може да се направи, за да бъде ЕГ2012 успешна. Насърчаването и даването на възможност на възрастните хора да живеят в добро физическо и психическо здраве и активно да допринасят за пазара на труда и своите общности трябва да помогне на нашите общества да се справят по-добре с демографските предизвикателства по справедлив и устойчив за всички поколения начин.