НОВИНИ

24.06.2012 г.
БЧК обучи пътни полицаи да оказват първа помощ
Повече от 17 години БЧК работи в много тясно взаимодействие с Министерството на вътрешните работи по превенцията на пътния травматизъм.
В системата на МВР – Пътна полиция работят около 1 500 служители, от които 900 са пряко ангажирани с контрола на пътното движение. За да бъдат по-уверени и по-ефективни при оказването на първа помощ на пострадали при ПТП, е необходимо те да преминат по-специализирано обучение. В тази връзка, дирекция „Социално-здравна политика” при Секретариата на НС на БЧК и през тази година организира два курса по първа помощ за служители на пътната полиция в страната. В тях участваха 60 младши контрольори и инспектори от цялата страна. Сериозната подготовка по първа помощ, която те получиха, им позволява да се утвърдят като методисти по отношение на тази дейност в областните дирекции на МВР и съвместно със структурите на БЧК да могат да организират курсове за колегите си.
Обучението извършиха д-р Живка Димитрова и д-р Пенчо Пенчев – служители в дирекция „Социално-здравна политика” при Секретариата на НС на БЧК.