НОВИНИ

18.06.2012 г.
Национална работна среща по презаселване на бежанци
В Музейната зала на БЧК се проведе Национална работна среща по презаселване на бежанци, организирана от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, Върховния комисариат за бежанците към ООН и Българския Червен кръст.
Форумът имаше за цел да представи политиката на Европейския съюз в тази област, добрите практики от страни с дългогодишен опит в презаселването и интеграцията на бежанци, както и да бъде обсъдена готовността на Република България да започне реализирането на програма по презаселване.
В срещата участваха представители на дипломатическите мисии на САЩ, Великобритания и Норвегия, на Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, младежта и науката, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагате, Асоциацията на общините в България, Българския Хелзинкски комитет, Каритас-България, Съвета на жените бежанки, Българския съвет за бежанци и мигранти.
Гост–лектори на работната среща бяха г-жа Барбро Бакен - генерален директор на департамент „Интеграция и разнообразие към Министерството на децата, равнопоставеността и социалното включване на Норвегия, г-н Лари Бартлет - директор на Бюрото за приемане на бежанци към Държавния департамент на САЩ, г-н Йоханес Ван Гемунд - политически съветник по презаселване към представителството на ВКБООН в Брюксел, и Шийла Балфорд, изпълнителен директор на Асоциация Хортон Хаузинг - Великобритания.