НОВИНИ

29.05.2012 г.
Национална конференция „Домашни грижи за независим и достоен живот”
Национална конференция по проект „Домашни грижи за независим и достоен живот” беше проведена на 29 май, 2012 г. в гр. София, Гранд Хотел София. Проектът се реализира от Български Червен кръст в партньорство с МЗ, МТСП и Швейцарски Червен кръст в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Той има за цел за първи път в България да се институционализира модел за комплексно предоставяне на здравни грижи и социални услуги в домашна среда на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания.
На конференцията присъстваха зам.-министърът на труда и социалната политика г-жа Валентина Симеонова и зам.-министърът на здравеопазването д-р Минчо Вичев, Н. Пр. г-жа Регина Ешер – посланик на Конфедерация Швейцария, представители на Парламента, различни институции - МТСП, МЗ, АСП, Агенция по заетостта, Агенция за хората с увреждания, НЗОК, Областна администрация-Враца, както и на водещи неправителствени организации в страната – Каритас, Национална пациентска организация, Български лекарски съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българска асоциация за закрила на пациентите, фондация „Лале”, НСОРБ и др.

Важен акцент в конференцията беше представянето на модела „домашни грижи” по начина, по който той функционира в Швейцария и Австрия, за което основен принос имат д-р Маркус Мозер – експерт по предоставяне на грижи и услуги от Асоциация Spitex, Швейцария, както и г-жа Моника Вилд – председател на Асоциацията на доставчиците на услуги, Австрия.

Да се търсят нови политически решения и подходи в подкрепа на възрастните хора, така че да се създадат условия те да могат да живеят в своите домове и да се предотврати тяхната институционализация, призова зам.-министърът на труда и социалната политика г-жа Валентина Симеонова при откриването на конференцията. По думите й проектът е важен "от гледна точка на анализа на законодателството - как да регламентираме услугата в нашата практика, както и от гледна точка на създаване на финансови стандарти за всяка една дейност – здравна и социална, в рамките на услугата”.

Н. Пр. г-жа Регина Ешер, посланик на Конфедерация Швейцария в България каза, че в страната й по този начин се подпомагат и младите майки, не само възрастните хора. "По-евтино е да се обгрижват болните вкъщи, отколкото в болница. Аз съм швейцарска гражданка и в моята страна не могат да си представят живота без такъв тип услуги”.