НОВИНИ

17.05.2012 г.
Световен ден за борба с хомофобията
Днес от 15,30 ч. на езерото „Ариана” в София, под мотото „Всеки има право да обича”, Столичният съвет на БЧК и БМЧК ще отбележат Световния ден за борба с хомофобията. Целта на инициативата е да се повиши толерантността на обществото към хората от ЛГБТ общността, да се обсъди открито темата за дискриминацията и да се популяризира идеята за солидарност и по-голяма толерантност към хората с различна сексуална ориентация.
На специално организиран пункт гражданите ще имат възможността да задават въпроси и да участват в импровизирани игри, свързани с темата на събитието. Акцията ще завърши с “flash mob”, като доброволци и минувачи ще изпълнят кратък символичен танц без музика и думи, за да отправят призив за по-голяма толерантност към хората от ЛГБТ общността.
В изявление по повод Световния ден за борба с хомофобията Бекеле Гелета, Генерален секретар на МФЧК/ЧП, напомни на международната общност „че въпреки активната роля на МФЧК/ЧП да популяризира социална солидарност с хората с различна сексуалност, може да се направи още много. Той допълни, че „всички имаме моралното задължение да насърчаваме промяна на културата в посока равенство”.
Българският Червен кръст е солидарен с международните усилия за преодоляване на хомофобията, както в световен мащаб, така и на национално ниво. Една от основните стратегически цели на организацията е да „хуманизира българското общество и да популяризира хуманитарните ценности и основните принципи на Международното движение на ЧК/ЧП, с фокус върху младите хора и лидерите на общности, както и да изиграе активна роля за намаляване на дискриминацията, на неравенството и да стимулира социалното приобщаване на хората в неравностойно положение.