НОВИНИ

24.04.2012 г.
Клиентите на Кауфланд дариха 8 314 лева за програма „Топъл обяд“ на БЧК
От 13 март до 20 април 2012 г. се проведе съвместна национална Великденска благотворителна кампания на БЧК и търговска верига „Кауфланд България” за осигуряване на безплатен обяд в училище за нуждаещи се български деца – сираци, безпризорни, деца на самотни родители и деца от бедни семейства.
За трета поредна година Кауфланд подкрепя програма ‘’Топъл обяд’’ на Партньорска мрежа за благотворителност на Българския Червен кръст.
В магазините на Кауфланд бяха поставени благотворителни кутии на БЧК, в които клиентите даряваха парични средства. Постъпленията възлизат на 8 314,09 лв.
Приносът на клиентите на Кауфланд общо за всички кампании през периода 2009 – 2012 г. е 91 160,57 лв.
По време на Коледната кампания 2011/2012 г. търговската верига направи дарение от допълнителни 20 000 лв. в полза на програмата. Така приносът на „Кауфланд България” към каузата на БЧК достигна 111 160, 57 лв.
Набраните от кампанията суми се предоставят на програма „Топъл обяд”, по която през учебната година БЧК осигурява безплатна топла храна на деца в неравностойно социално положение. За учебната 2011/2012 г., благодарение на набраните средства от партньори и дарители, 1 321 деца от цялата страна получават безплатен топъл обяд в училище на стойност 204 357 лв.