НОВИНИ

19.04.2012 г.
ИЗБРАНА Е СТРОИТЕЛНАТА ФИРМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪРВИТЕ 10 КЪЩИ В С. БИСЕР
Днес, 19 април 2012 г., на второто си заседание Общественият съвет за управление на финансовите средства по кампанията за подпомагане на пострадалите от наводненията в Хасковска област избра изпълнител за изграждането на първите 10 къщи в с. Бисер.
Отворени бяха подадените 20 оферти от строителни фирми и бяха класирани 6 от кандидатствалите, чиито оферти отговарят на условията на Областна администрация Хасково и на Обществения съвет: „Аделмакс” ООД – 104 249 лв.; „Пловдивстройресурс” АД - 98 010 лв.; „Балканстрой” АД – 74 038 лв.; „Билдинвест” ООД – 88 532 лв., „Бял бор проект” ЕООД – 89 591 лв. и „ГБС – Пловдив” АД – 89 923 лв.

На базата на количествено-стойностните сметки и след становище от независими експерти Общественият съвет класира 6-те фирми по критерий най-ниска цена и избра за изпълнител фирма „Балканстрой” АД.

Общественият съвет възложи на ръководството на БЧК да пристъпи към сключване на договор за строителство на първите 10 къщи в Бисер с фирма „Балканстрой” АД.