НОВИНИ

18.04.2012 г.
ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ОТВОРИ СТРОИТЕЛНИТЕ ОФЕРТИ ЗА СЕЛО БИСЕР
Поради повишения обществен интерес за по-бързото започване на строителството на първите къщи в с. Бисер, Общественият съвет за управление на финансовите средства по кампанията за подпомагане на пострадалите от наводненията в Хасковска област ще проведе своето второ заседание на 19.04.2012 г. (четвъртък) от 09.30 ч. в Музейната зала на БЧК (бул. „Джеймс Баучер” 76).
След разглеждане на представените документи за удостоверяване на критериите, приети допълнително с решение на първото заседание на съвета, постъпилите оферти от строителните фирми ще бъдат публично отворени.
По съдържанието на приложените в офертите документи ще се произнесе комисия от независими експерти.