НОВИНИ

17.04.2012 г.
Европейска среща за сътрудничество
Българският младежки Червен кръст ще бъде домакин на ХХ Европейска среща за сътрудничество. Тя ще се проведе в Националния учебно-логистичен център на БЧК в с. Лозен от 18 до 22 април 2012 г.
Срещата се провежда на всеки две години и е висшият ръководен орган на Европейската младежка червенокръстка мрежа, в която членуват 53 национални дружества. На срещата в Лозен ще присъстват 81 участници от 41 национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец.

Целта на мрежата е затвърждаване и укрепване на младежките програми и структури на националните дружества чрез споделяне на знания и опит сред младите червенокръстки лидери и прилагане на програми за подобряване на живота на уязвимите хора в техните общности.

Европейската среща ще даде възможност на участниците да обсъдят и планират прилагането на Младежката политика на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец. Те ще поставят акцент върху нуждите на националните дружества в осъществяването на младежки дейности и в развитието на доброволчеството.

Едно от най-важните задължения на Европейската среща за сътрудничество е да избере Европейски координационен комитет - младежки орган с консултативна функция, който получава мандат да следи за прилагането на решенията, взети от Европейската среща за сътрудничество; да избере приоритети измежду темите, предложени от младежките червенокръстки структури и да развива и координира съответните дейности.

Откриването на ХХ Европейска среща за сътрудничество ще се проведе на 18 април 2012 г. (сряда) от 18.30 ч. в Националния учебно-логистичен център на БЧК в с. Лозен.