НОВИНИ

04.04.2012 г.
ЗАПОЧВА ИЗБОРЪТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА 57 НОВИ КЪЩИ В СЕЛО БИСЕР
На 05.04.2012 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в Музейната зала на БЧК (бул. „Джеймс Баучер” 76) започва работата на Обществения съвет за управление на финансовите средства по кампанията за подпомагане на пострадалите от наводненията в Хасковска област.
На първото си заседание Общественият съвет ще отвори публично постъпилите оферти от строителни фирми, ще разгледа получените предложения и ще стартира процедурата по избор на изпълнители. Строителната камара в България, като част от Обществения съвет, поема безвъзмездно авторския надзор и инвеститорския контрол по изпълнение на строителството.

По предложение на областния управител на Хасково г-жа Ирена Узунова в Българския Червен кръст се набират оферти от строителни фирми, желаещи да участват в изграждането на 57 нови къщи в с. Бисер, област Хасково, до 17.00 часа на 04.04.2012 г. На интернет страниците на БЧК (www.redcross.bg) и на Областна администрация Хасково (www.hs.government.bg) е поместена количествената сметка за изготвяне на предложенията за изпълнение
Домакинствата, които ще бъдат подпомогнати, са определени от Обществения комитет в с. Бисер.