НОВИНИ

27.03.2012 г.
БЧК ще помага на ветераните от войните
Председателят на Българския Червен кръст Христо Григоров и председателят на централното ръководство на Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ) д-р Тодор Анастасов подписаха споразумение за сътрудничество между двете организации.
Чрез съвместни доброволчески помощни групи на областно или общинско ниво БЧК и СВВБ ще подпомагат и обгрижват нуждаещи се самотни, болни и трудно подвижни ветерани от войните. Бъдещото партньорство предвижда и разработването и реализирането на съвместни проекти и програми, организирането на обучения, семинари и кръгли маси, свързани с разрешаването на актуални проблеми на възрастните хора, най-вече на ветераните. Ще бъдат осъществявани дейности за патриотичното възпитание на българските граждани.