НОВИНИ

18.03.2012 г.
Обмяна на опит
Делегация на Швейцарския Червен кръст (ШЧК), водена от г-жа Кристине Ручман, посети Българския Червен кръст.
Визитата е част от обмяна на опит между националните дружества на Швейцария, България, Македония и Беларус. Целта е запознаване с развитието и начина на предоставяне на услугата „домашни грижи” в отделните държави и прилагане на добрите практики при реализиране в бъдеще на подобни дейности в други държави от региона на Югоизточна Европа.
В рамките на своето посещение Александра Папи (ШЧК), Михаела Хиник (Босна и Херцеговина), Лина Лангер (делегат на ШЧК в Румъния) и Сузане Еглоф (консултант на ШЧК), се срещнаха с екипа на Програма „Домашни грижи” в Секретариата на БЧК. Д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на БЧК и ръководител на програмата, представи основните етапи, постиженията и трудностите в нейното развитие от 2002 г. досега. Бяха изложени приоритетите на организацията и планираните дейности, с цел постигане на устойчиво предоставяне и финансиране на този тип услуги в България. Десислава Илиева представи проекта „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”, който се реализира в 12 региона на страната от 2003 г. и е насочен към създаване на капацитет и благоприятна среда за активно участие на възрастните хора в живота на своите общности.
В рамките на престоя си в България швейцарските червенокръстци посетиха областните съвети на БЧК в Монтана и Пловдив, където отблизо се запознаха с дейността на центровете „Домашни грижи” и се срещнаха с възрастни доброволци, които активно участват в различни инициативи по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”.В края на посещението представителите на Швейцарския Червен кръст споделиха положителните си впечатления от последователното развитие на услугата „домашни грижи” в България в периода от 2002 г. досега.