НОВИНИ

28.03.2012 г.
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ!

Информация от Областна администрация – Хасково за строителните фирми, желаещи да кандидатстват с оферти


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Обръщам се към Вас най-напред, за да Ви благодаря за проявената съпричастност към хората от село Бисер, област Хасково и после да Ви поканя да представите Ваше ценово предложение за строителство на унищожените от водата къщи в същото село.

Към настоящото писмо Ви прилагам количествената сметка, изготвена от проектанта “Респект 93” ООД, Стара Загора (дарител), по която ако имате интерес, следва да изготвите Вашето предложение за изпълнение като стойност.

В цената не включвайте бетон - на място ще работи мобилен бетонов възел, който ще осигурява строителните материали като дарение от фирма „ТИТАН - ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ”.

Не включвайте цена на санитарна арматура и санитарна керамика – дарение от фирма „ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” АД, гр. Севлиево.

Не следва да се включва и дървен материал – също предоставен като дарение.

Ако залагате в строителството материали на фирма „БРАМАК”- керемиди и капаци – същите получавате с 40% от „Брамак” , а подпокривно хидроизолационно фолио и лента за сух монтаж на капаците, летводържатели и др. покривни материали с 25%.Фирмата ще ги достави на място.

Трябва да имате готовност, във всеки един етап от строителството да приемете и вложите дарени строителни материали, които да приспаднете от цената.

Надзорът на строителството се организира и ще бъде дарение от Камарата на строителите в България.

За строителство са предвидени 57 къщи, проектите са избрани от собствениците им и са типови. В първите 10 къщи, с които ще започне строителството 5 са от вида АВРЕН 4А, затова и предлагам да работите по нейната количествена сметка, която прилагам. Другите - ОПТИМА 4А, АВРЕН 3, РЕСПЕКТ 008, РЕСПЕКТ 11 и ЗАГОРА 13 - можете да видите на сайта на фирмата дарител www.gotoviproekti.eu.

Моля Ви да имате предвид, че срока за изпълнение ще бъде 3 месеца, че предложената от Вас количествено-стойностна сметка ще бъде огласена на неограничен брой хора и качена на сайта на Областна администрация - Хасково и Българския червен кръст.
Тази покана с приложенията се публикува на сайта на Областна администрация Хасково и Българския Червен кръст и валидността и е до 04.04.2012 г. – 17:00 часа.

Вашите предложения изпращайте или предавайте в централата на БЧК – София 1407, бул. „Джеймс Баучер” № 76 в запечатан плик с надпис „За строителството в с. Бисер” до 17.00 часа на 04.04.2012 г.

Моля направете такава собствена организация, че ако ползвате пощенски услуги писмото ви да пристигне до 17.00 часа на датата 04.04.2012 г. в БЧК, а на факс: 038/608050 или на e-mail: oblast@aidabg.net изпращайте съобщение само за това, че сте подали предложение. На 05.04.2012 г. обществения съвет, сформиран от БЧК ще отвори предложенията и класира фирмите по водещ критерий най-ниска цена!

За това ще Ви информираме допълнително.


С уважение,
ИРЕНА УЗУНОВА
Областен управител на област Хасково