НОВИНИ

28.03.2012 г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ХАСКОВО
ДО
Г-Н ХРИСТО ГРИГОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Уважаеми господин Григоров,

Обръщам се към Вас с предложение набраните парични средства от дарителските кампании за бедствието от 06.02.2012 г., сполетяло област Хасково да бъдат използвани за строителството на нови къщи в с. Бисер и ремонт на засегнатите, но оцелели домове на хората от с. Бисер и с. Лешниково.
В село Бисер от първия ден на бедствието има сформиран обществен комитет, който разпределя и следи честното и справедливо разпределение на постъпващите дарения, като заедно с това и води регистър на най- нуждаещите се от подпомагане домакинства. Именно този обществен комитет и изготви предложението за започване на новото строителство от първите 10 къщи – принципа за избор е унищожения дом да е бил единствено и основно жилище за собственика, най-многобройно домакинство, живяло в него и настоящите жилищни условия за това домакинство /част от хората са във фургони, други пръснати по роднини и познати/.
Затова и предлагам, строителството да започне от тези домове. Ще ви изпратя списъка, изготвен от обществения комитет, като Ви съобщавам, че всички предварителни дейности за започване на строителството са извършени – почистване на терена, геоложко проучване, геодезическо заснемане, трасиране и т.н.
Другата седмица ще Ви представя и списъка по поредност на строителството и за останалите 47 домове, наред с имената и адресите на собствениците на нуждаещите се от ремонт къщи в с. Бисер и с. Лешниково.

С уважение,

ИРЕНА УЗУНОВА
Областен управител на област Хасково