НОВИНИ

28.03.2012 г.
ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА 57 НОВИ КЪЩИ В СЕЛО БИСЕР
По предложение на областния управител на Хасково г-жа Ирена Узунова, Областна администрация Хасково и Българският Червен кръст започват набирането на оферти от строителни фирми, желаещи да участват в изграждането на 57 нови къщи в с. Бисер, област Хасково.
На интернет страниците на БЧК www.redcross.bg и на Областна администрация Хасково www.hs.government.bg е поместена количествената сметка, по която желаещите да кандидатстват могат да изготвят в стойностно изражение предложението си за изпълнение.

Офертите трябва да бъдат изпратени или донесени в затворен плик в централата на БЧК – 1407 София, бул. Джеймс Баучер 76, Деловодство, за „Обществен съвет по кампанията за подпомагане на пострадалите от наводненията”, не по-късно от 17.00 часа на 04.04.2012 г. (сряда). Деловодството на БЧК ще работи и в събота и неделя.

На 05.04.2012 г., на първото си заседание, Общественият съвет ще отвори публично, ще разгледа получените предложения и ще избере изпълнители. Строителната камара в България, като част от Обществения съвет, поема безвъзмездно авторския надзор и инвеститорския контрол по изпълнение на строителството.

Домакинствата, които ще бъдат подпомогнати, са определени от Обществения комитет в с. Бисер.