НОВИНИ

28.03.2012 г.
Европейска среща по въпросите на бежанците, лицата, търсещи убежище, и мигрантите
Българският Червен кръст ще бъде домакин на годишната среща на Платформата за сътрудничество на европейските национални дружества на Червения кръст по въпросите на бежанците, лицата, търсещи убежище, и мигрантите (PERCO).
Срещата ще се проведе на 29 и 30 март 2012 г. в зала „Музейна” на БЧК (бул. „Джеймс Баучер” 76). Основната задача на форума ще бъде уеднаквяването на стандартите за прием в общата европейска система за убежище.
В срещата ще вземат участие представители на Ирландския, Кипърския, Австрийския, Холандския, Белгийския, Финландския, Италианския, Сръбския, Шведския, Румънския, Британския, Датския, Малтийския, Гръцкия, Германския, Швейцарския, Португалския, Френския, Българския Червен кръст и Червения кръст на Люксембург, както и представители на Международния комитет на Червения кръст и Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец – от централата в Женева, от офиса в Брюксел и от Европейския офис в Будапеща.
Ще бъде направен преглед на ситуацията с бежанците в различни европейски държави, вкл. и в България. На годишната среща ще бъде разгледана и Стратегията на Платформата за периода 2012-2013 г.