НОВИНИ

25.03.2012 г.
Младите червенокръстци проведоха своя най-висш форум
70 делегати от клубовете на БМЧК в цялата страна участваха във Втората сесия на Единадесетия национален събор на Българския младежки Червен кръст.
В работата на Националния събор взеха участие генералният директор на БЧК доц. д-р Красимир Гигов, зам. генералният директор д-р Славита Джамбазова и други ръководители и специалисти на БЧК на национално и областно ниво. Сред гостите на форума бяха инж. Петя Аврамова - председател на общинския съвет – Враца, кметът на Враца инж. Николай Иванов и други представители на областната и общинската власт, на държавни ведомства и неправителствени организации – партньори на БМЧК.
Всички гости отправиха топли думи към участниците. В приветствието си кметът на Враца заяви: „Всички сме свидетели на успешните инициативи както на БЧК, така и на младежката му структура. Щастлив и горд съм да ви поздравя, имайки предвид хуманността на организацията към всички хора от различни възрастови групи и приемствеността между поколенията червенокръстци.”
Инж. Петя Аврамова се обърна към делегатите: „Вълнувам се, че с толкова благородна дейност се нагърбват млади хора. Вие сте нашето бъдеще. Вие дарявате надежда на тези, които са я загубили”.
Участниците във форума приеха отчета за дейността на БМЧК за 2011 г., в който са отразени резултатите и постиженията на младежката организация в многообразната й дейност през периода. Националният събор обсъди и прие план за работа на Българския младежки Червен кръст за 2012 г.
Най-голяма активност делегатите проявиха при избора на членове на Оперативното бюро за допълването на овакантени мандати. От деветте номинирани кандидати петима направиха отвод. Избрани бяха Таня Атанасова – делегат от София-област и Симеон Йорданов – делегат от Благоевград.
Домакините от БЧК – Враца дадоха всичко от себе си, за да направят престоя на участниците и гостите приятен и забавен. Те организираха презентация на забележителностите на своето родно място и с помощта на местния Младежки дом подготвиха богата концертна програма. Делегатите имаха възможност да присъстват на вълнуващ концерт в пещерата „Леденика”.
Втората вечер младежите аплодираха наградените областни организации в различни категории за активна дейност през годината. Наградата за социално-помощна дейност спечели БМЧК – Силистра, а за здравна просвета – БМЧК – София-град. БМЧК –Хасково получи наградата в категория „Първа помощ”, а наградата за развитие на доброволчеството беше присъдена на БМЧК – Пазарджик.
Интересна форма за споделяни на добри практики и опит и за дискутиране по важни въпроси на младежката дейност бяха организираните „говорилни” и пет тематични ателиета.