НОВИНИ

22.03.2012 г.
22 март 2012 - Световен ден на водата
По данни на МФЧК/ЧП, глобални цифри и факти, базирани на доклада от 2012 на Световната здравна организация, публикуван на 6 март 2012:
  • Днес все още има 780 милиона души, които живеят без достъп до безопасно водоснабдяване.
  • Над 3 милиона души се заразяват с холера всяка година, причинявайки над 100,000 смъртни случая – десет пъти повече от предишни оценки – и над 1.4 милиарда души са изложени на риск.
  • Онези, които нямат достъп до основна канализация са 2.5 милиарда, предимно в под-Сахарска Африка и Азия/Тихият Океан.
  • 71% от домакинствата в под-Сахарска Африка разчитат на жени и момичета, за да събират вода, което често не им позволява да работят или посещават учебни занятия.
  • Над 8000 деца умират всеки ден поради болести, свързани с вода, канализация и хигиена – едно на всеки десет секунди.
  • Слабото водоснабдяване, канализация и не достатъчно уредената хигиена са основен причинител на заболеваемост по света, особено при млади деца, от които над 3 милиона умират всяка година.

Значителна роля в осигуряването на вода, канализация и хигиена за силно засегнатите от бедствия и кризи региони има Международната Федерация на Червения кръст и Червения полумесец, подпомагайки средно над 2 милиона души всяка година. Това е възможно благодарение на обучените експерти, преминали специализирано обучение, които могат да бъдат мобилизирани в кратък срок навсякъде по света.
Успоредно с това, на национално ниво Дружествата на ЧК/ЧП също имат ключова роля при възстановяването, поддържането, развитието на канализация в райони, засегнати от бедствия чрез изградена мрежа от обучен персонал, доброволци и местни организации в изпълнение на подпомагащата си роля.
За да отговори на глобалните предизвикателства, свързани с липсата на вода и водно оборудване ЧК/ЧП чрез Глобалната водна и канализационна инициатива (2005-2015), увеличава усилията на организацията по целия свят за осигуряване на постоянен достъп до вода, канализация и подобрена хигиена на населението в 64 страни. Целта на ЧК/ЧП е до 2015г. да бъдат достигнати 15 милиона души. В райони, където нуждите на населението за вода и канализации са големи, МФЧК/ ЧП се ангажира да продължи работа след и 2015г. като част от дългосрочния ангажимент на организацията с разрешаването на този проблем от глобално значение.