НОВИНИ

23.01.2012 г.
Поддържащо обучение на домашни помощници
В зала “Музейна” на БЧК на 21.01. и 22.01.2012 г. се проведе поддържащо обучение на домашни помощници, работещи по проект “Домашни грижи за независим и достоен живот”, Договор BG051PO001-5.2.07-0268-C-0001 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Европейски социален фонд и Република България. Обучението бе проведено от Доц. Иванка Стамболова, ръководител на катедрата по “Здравни грижи” в МУ-София, като в него беше включена както теоритична част, така и практически казуси.
В изпълнение на основните цели на проекта от м. август 2011 г. до момента 28 обучени домашни помощници, са оказвли ежедневни грижи на 41 възрастни хора с увреждания в техните домове. Към края на проекта 31.07.2012 г. се очаква бройката на ежедневно обслужваните възрастни да достигне 50.