НОВИНИ

01.02.2012 г.
ИНФОРМАЦИЯ за дейностите на БЧК във връзка с усложнената зимна обстановка в страната
Студената вълна, завладяла страната през последната седмица, предизвика много затруднения за хората в страната. Задръствания, поледици, блокирани в снежните виелици граждани, аварии в енергоснабдяването и значителни измръзвания предизвикани от незапомнени минусови температури (до - 30).
Това постави на изпитание служителите и доброволците от БЧК, които не пожалиха усилия и време за да оказват помощ на най-пострадалите в тези трудни условия.

Заедно с партньорите, ОУ и общините, ГД и ОУ „ПБЗН”, членовете на кризисните щабове мобилизираха усилията си за подпомагане на бедстващите.

Във всички областни и общински организации на БЧК бяха изпратени инструкции, указания и съвети за правилно поведение по време на необичайните за нашата страна студове. Чрез националните и местните медии бяха разпространени съвети и указания за предпазване от измръзвания. На много места в страната бяха разкрити подкрепителни пунктове, на които доброволци от БЧК раздаваха топли напитки. Бяха свикани НОЩ и ООЩ на БЧК, които след оценка на обстановката взеха конкретни решения и приведоха в готовност наличните сили и средства за оказване на помощ, където е необходимо.

След обявяване на Код „Оранжев” и „Червен” за цялата страна и забрана за движение на тежкотоварните автомобили и принудителното им паркиране на специални места, беше оказана подкрепа на премръзнали шофьори с топли напитки и закуски от ОС на БЧК в Русе и В. Търново.

Поради изключително ниските температури и реална опасност от измръзвания, бяха разкрити пунктове за раздаване на топли напитки на гражданите в София, Пловдив, Видин, Добрич, Разград, Русе, Варна, Стара Загора, Търговище, Ловеч, Благоевград, Пазарджик и Троян.

На най-критичните места в страната бяха разкрити кризисни центрове за настаняване на бездомни и измръзнали хора с възможност за преспиване на топло и предоставяне на храна:
  • ОС на БЧК - Русе - в село Бъзън с капацитет до 30 души, като към центъра беше разкрита трапезария, изцяло обслужвана от доброволци на организацията;
  • в Несебър сградата на общинската организация на БЧК беше превърната в кризисен център, към който беше разкрита също трапезария за предоставяне на храни и топли напитки.
  • областната организация в Добрич подпомогна разкрития от общината кризисен център с одеяла, чаршафи, шалтета и дюшеци.

Всички областни организации продължават да поддържат готовност за незабавна реакция за оказване на помощ при необходимост.