НОВИНИ

24.01.2012 г.
Наблюдавано жилище на БЧК за младежи, напускащи социални заведения, беше открито в с. Лозен
Наблюдаваното жилище „Шарената къща” беше осветено по каноните на източно-православната църква, а лентата прерязаха министърът на образованието, младежта и науката Серей Игнатов, председателят на БЧК Христо Григоров и Йенс-Йорген Педерсен – главен съветник за Централна и Източна Европа на фондация „Велукс” – Дания.
Гости на откриването бяха Анита Ундерлин - директор на зона „Европа” на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, Валентина Симеонова - зам.-министър на труда и социалната политика, зам.-кметът на София Албена Атанасова, народни представители и партньори от правителствения и неправителствения сектор, доброволци и служители на БЧК.
В приветственото си слово Христо Григоров каза: „Днес ние откриваме не просто наблюдавано жилище, а дом на човеколюбието, в който с топлота и отговорност ще се грижим за 12 младежи, напускащи социалните институции. Българският младежки Червен кръст положи изключителни усилия при реализирането на Проекта и изграждането на „Шарената къща”, а сега ще помага на настанените в дома в тяхната трудна адаптация и социализация. Изказвам дълбока благодарност към Фондация „Велукс”, към Международната федерация на ЧК/ЧП и към държавните институции за подкрепата и за това, че повярваха в нас и ни гласуваха доверие”.
Министър Игнатов отбеляза, че от „изключителна важност е и фактът, че тук, в „Шарената къща”, младежите ще имат възможност да продължат образованието си, да посещават кандидат-студентски курсове и да се включат в курсове по професионално обучение, за да се подготвят за своята реализация в българското общество”.
Анита Ундерлин сподели: „Днешното събитие е олицетворение на духа, който трепти в Българския Червен кръст на всички нива. Този дух се открои, когато вие млади червенокръстци спечелихте световната наградата за развитие на младежка и доброволческа дейност, присъдена от Международната Федерация на Червения кръст и Червения полумесец миналата година.”
Наблюдаваното жилище за младежи към БЧК е част от проекта „Социална програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции”, който се реализира с подкрепата на фондация „Велукс” и Международната Федерация на дружествата на Червения кръст/ Червения полумесец. Жилището функционира от януари 2012 г.
Наблюдаваното жилище е с максимален капацитет за 12 младежи. То разполага с шест спални помещения с възможност за настаняване на двама души в стая, обособени бани и санитарни възли за момичета и момчета, дневна, кухня и компютърна зала.
Предвиден е срок на престой между три месеца и една година в зависимост от индивидуалните потребности на младежите. По време на престоя си в жилището всички настанени ще получават месечна издръжка в размер на минималната работна заплата и карта за безплатно ползване на градски транспорт. Всички дейности са съобразени с изискванията на нормативната база и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи предоставянето на услугата „Наблюдавано жилище”.
Целта е за времето на престоя си младежите да усвоят основни социални умения за самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната, и професионални умения, които ще помогнат за реализацията им като пълноценни личности. Предвидени са възможности за оказване на подкрепа на младите хора, настанени в Наблюдаваното жилище, при подготовката им за приемни изпити във висши учебни заведения и включването им в курсове за професионално обучение с оглед на създаването на максимална възможност за социалното им включване. Разположението на Наблюдаваното жилище дава допълнителни алтернативи за активна социализация на младежите чрез включването им във всички дейности и инициативи на БМЧК, както и за привличане на доброволци на организацията за участие в дейности, влизащи в състава на социалната услуга.
При престоя си в Наблюдаваното жилище младежите ще получават ежедневна подкрепа от екип професионалисти (управител, психилог, социален работник и домакин). Основна задача на екипа е създаването на благоприятни условия за ефективна защита и социална интеграция, професионална ориентация и личностно развитие на потребителите на услугата.

към фотогалерия brcy_gallery53