НОВИНИ

09.12.2011 г.
“Възстановяване на семейни връзи при бедствия”
Дирекция “Международно сътрудничество” към Секретариата на БЧК със съдействието и финансовата подкрепа на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) и дирекция “Мениджмънт на бедствията” проведе обучителен семинар на тема “Възстановяване на семейни връзи при бедствия”.
Основната цел беше подобряването на капацитета за работа и повишаването на степента на готовност и бърза реакция за отговор при бедствия, в съотвествие с червенокръстката Стратегия за възстановяване на семейни връзи 2008 – 2018.
В обучението участваха представители на 22 ОС на БЧК и на Секретариата на НС на БЧК, вече обучавани по темата или с известни практически познания в тази област.
С кратко встъпително слово семинара откри Генералният директор на БЧК, д-р София Стоименова. Сред гостите и лекторите бяха доц. д-р Красимир Гигов, главен секретар на БЧК, Иван Антонич, представител на МКЧК – Белград, Янко Михайлов - дългогодишен делегат на МКЧК, и Хенриета Илиева, консултант към БЧК по психосоциална подкрепа. В продължение на два работни дни бяха дискутирани теми и въпроси, свързани с възстановяване на семейни връзки при бедствия - принципи и фази, инструменти, готовност, управление на тленни останки, оценка и планиране, както и ролята и мястото при бедствия на МКЧК и на БЧК.
Активността на обучаваните и високият процент на участие потвърдиха необходимостта от знания по темата, сравнително нова и недостатъчно популяризирана, но в същото време постоянно актуална и с широко приложение в други национални дружества на ЧК/ЧП.
Участниците в семинара получиха сертификати.