НОВИНИ

12.12.2011 г.
По инициатива на БЧК официално е утвърдена професията „парамедик”
Със заповед № РД 09 1805/09.12.2011 г. на министъра на образованието, науката и младежта списъкът на професиите за професионално образование и обучение е допълнен с професията "парамедик" със следните специалности:
  • "Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ" (2-ра степен на професионална квалификация);
  • "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения" (3-та степен на професионална квалификация);
  • "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране на лекаря в спешната помощ" (4-та степен на професионална квалификация).
Промяната е направена по инициатива на БЧК, а след това защитена на експертен и управителен съвет в Националната агенция за професионално образование и обучение и съгласувана със съответните министерства, представителните организации на работодателите и работниците и служителите на национално равнище. Включването на професията "парамедик" в списъка на професиите, както и очакваните промени в Закона за БЧК ще дадат възможност реално да започне обучението на кадри, както и реализацията им в структурите на Спешна помощ.