НОВИНИ

01.12.2011 г.
Приключи ХХХІ Международна конференция на Червения кръст и Червения полумесец
В Женева, Швейцария, се проведе ХХХІ Международна конференция на Червения кръст и Червения полумесец.
Представители на 183 национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец, 159 правителствени делегации и наблюдатели от над 50 международни организации се срещнаха, за да обсъдят заедно някои от най-големите хуманитарни предизвикателства в глобален мащаб.
Основната цел на Международната конференция беше укрепване на международното хуманитарно право и хуманитарната дейност с фокус върху областите, където сътрудничеството между държавите и компонентите на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец на местно, национално, регионално и глобално ниво може да създаде условия за промяна на статуквото за тези, които са най-уязвими. Конференцията насърчава уважение към международното хуманитарно право и допринася за неговото развитие.
Българският Червен кръст и Постоянното представителство на Република България в Женева взеха участие в Международната конференция и се включиха в провелите си дискусии по отношение на международния закон за реагиране при бедствия, развитието и разпространението на нормите на международното хуманитарно право и хуманитарните предизвикателства.
Сред дискутираните теми бяха и: миграцията и осигуряването на достъп, уважение и социално включване на мигрантите; безопасността и защитата на здравните работници, работещи в зони на конфликт; развиването на доброволчеството и партньорствата като начин за изграждане на силни национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец.
Международната конференция прие 8 резолюции, които изразяват хуманитарния ангажимент на участниците в Конференцията в следните области: засилване на правната защита за жертвите на въоръжени конфликти; четиригодишен план за действие за прилагане на международното хуманитарно право; миграция - осигуряване на достъп, достойнство, уважение за разнообразие и социално включване; партньорство за по-силни национални дружества и развитие на доброволческата дейност; зачитане и защита на здравната грижа; здравни неравенства: намаляване на тежестта върху жени и деца; укрепване на нормативните рамки и адресиране на регулаторните бариери за намаляване на щетите от бедствия, отговорът при бедствия и възстановяването и изпълнението на меморандума за разбирателство и споразумението за оперативни мерки между Червения полумесец на Палестина и Червения Давидов щит на Израел
Българският Червен кръст подписа и 13 доброволни хуманитарни ангажимента в три направления: укрепване на международното хуманитарно право, укрепване на местните хуманитарни дейности и закони за бедствия.
Допълнителна информация относно Международната конференция и приетите документи, може да бъде намерена на електронен адрес: http://rcrcconference.org/en