НОВИНИ

26.11.2011 г.
Седмица на доброволчеството в България
Централно място в общоевропейската програма от събития и мерки за отбелязване на 2011 – Европейската година на доброволческите дейности за активна гражданска позиция, заема така нареченият Европейски тур, при който последователно всички столици на страните-членки на ЕС за една седмица в годината са столици на европейското доброволчество.
София бе домакин на тура между 24 и 26 ноември. Организатори на инициативата са Европейската комисия и Алиансът на доброволческите организации в ЕС, а за България държавен координиращ орган е Министерството на културата.

Българският Червен кръст - най-голямата доброволческа организация в страната и основен партньор на Министерството на културата за организиране на събитието, взе участие в официалното откриване, на което сформираният екип от членове на НЕРБАК на БЧК, ДЕРБАК и МАЕ на Столичната червенокръстка организация направи впечатляваща демонстрация на действия в кризисни ситуации. Голям интерес предизвикаха, както щандът с промоционални материали, представящи дейностите на организацията, така и сесията с презентации на доброволческите програми на дирекции „МБ”, „ВСС”, „БМЧК” и „СЗП”. Бяха представени данните от социологическо изследване за доброволчеството у нас, проведено като съвместна инициатива на ЮЗУ ”Неофит Рилски” и областната червенокръстка организация в Благоевград. На проведената на 26 ноември Национална конференция по проблемите на доброволчеството Александър Кобаков - член на НС на БЧК и Катерина Дикмева - член на ОБ на БМЧК запознаха присъстващите с резултатите от реализираната национална програма на БЧК за отбелязване на Годината.
Най-важен аспект от работата на конференцията бе представянето и обсъждането на проекта за национален Закон за доброволчеството, изработен от експертна работна група с участници от всички заинтересовани страни на държавния и на неправителствения сектор, в която представител на БЧК бе д-р Славита Джамбазова.
Впечатляващото участие на БЧК в Европейския тур бе високо оценено от неправителствения сектор и намери място в признанието, което получихме от еврокомисар Кристалина Георгиева и от министъра на културата Вежди Рашидов по време закриването на Националната конференция. То бе отбелязано и във филма на екипа на ЕК и Алианса, изпратен специално да отрази изявите на доброволците на най-голямата хуманитарна организация в България.