НОВИНИ

28.11.2011 г.
„Разчупване на табутата”
В сградата на НС на БЧК се проведе Национална конференция на тема „Разчупване на табутата.
Домашното насилие над възрастни хора – разпознаване и противодействие”. На нея бяха представени резултатите от проекта „Разчупване на табутата II”, осъществяван от Българския Червен кръст, съвместно с организации от Австрия, Германия, Словения, Белгия и Португалия.
Във форума участваха представители на МТСП и Агенцията за социално подпомагане, МВР – Главна дирекция „Охранителна полиция” и Главна дирекция „Криминална полиция”, Столична община, СУ „Св. Климент Охридски” , Медицинския университет – София и различни неправителствени организации.
Участниците в конференцията бяха запознати и с концепцията за учебна програма, разработена в рамките на проекта, с помощта на която ще бъдат обучавани социални и здравни специалисти, предоставящи услуги на възрастни хора в домашна среда. Програмата ще даде възможност за ранно разпознаване на насилието над възрастни хора и за предприемане на навременни мерки за адекватно противодействие.
По време на конференцията бе проведена и дискусия по въпроса за насилието над възрастни хора в техните домове – как може да се разпознае, как трябва да се реагира при установяване на такива случаи и как да взаимодействат помежду си пряко заинтересованите институции. Участниците споделиха своя опит, обсъдиха съществуващото законодателство и дискутираха възможните нормативни промени, свързани със защитата на жертвите от домашно насилие.