НОВИНИ

01.11.2011 г.
Последен транш на европейската хранителна програма за най-нуждаещи се лицанш на европейската хранителна програма за най-нуждаещи се лица
Третият, последен транш по програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на ЕС за най-нуждаещи се лица” ще се реализира в периода 1.11.2011 г. - 22.11.2011 г.
Предвижда се да бъдат раздадени общо над 7 000 000 кг хранителни продукти на 255 607 души. Всеки бенефициент, който е включен в списъците, изготвени от Агенцията за социално подпомагане, ще получи само за третия транш общо 25,220 кг. /6 кг. брашно; 6 кг. ориз; 2 кг. спагети; 2 кг. грис; 0,420 кг. нишесте; 2 кг. вафли и 6,800 кг. постни лозови сарми/.
За целта БЧК разкрива 346 пункта в цялата страна, в които доброволци и щатни служители на организацията ще предоставят продуктите на бенефициентите срещу подпис и документ за самоличност. Информация за точния график на раздаване може да се получи в съответната областна организация на БЧК.
Посоченият период е последна възможност за бенефициентите, пропуснали първите две раздавания. Те имат право да получат всички полагащи им се продукти за 2011 г. по време на третото раздаване.
Кръгът на подпомаганите е разширен. Освен получавалите енергийни помощи от държавата през зимния период на 2010/2011 г., за бенефициенти по програмата са определени и неосигурените майки или осиновителки, получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година, както и лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания.
Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и се прилага от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна Агенция, а при реализирането й участват местните власти и Българската агенция за безопасност на храните.
След края на третия транш, остатъчните количества хранителни продукти ще бъдат предоставени по списък, одобрен от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция на социални и лечебни заведения за стационарна, психиатрична помощ.
На 1 ноември министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Българския Червен кръст Христо Григоров раздадоха символично пакети с храни на първите социално слаби хора от Пловдив в Централния пункт на БЧК.