НОВИНИ

21.10.2011 г.
Работна среща по проект „Разчупване на табутата”
Приключи последната, четвърта работна среща по проект „Разчупване на табутата”, свързан с разпознаване, превенция и действия при упражнено насилие над възрастни хора в техните домове.
Той се финансира от Европейската комисия (програма „Daphne”) и се реализира от шест европейски държави – Австрия, Белгия, Германия, Португалия, Словения и България.
От срана на БЧК участие в срещата взеха Евелина Милушева и Десислава Илиева от дирекция „Социално-здравна политика” на БЧК. Основната цел на форума, бе да се одобри финален вариант на „Ръководство за обучение на обучители”, с помощта на което ще се подготвя персоналът, предоставящ социални и здравни услуги в домовете на възрастни хора. Ръководството се състои от 9 основни модула, а в изработването на три от тях пряко участие взеха експерти от БЧК и различни други институции в България.
Участниците във финалната среща изразиха своето удовлетворение от съвместната работа и високото професионално ниво на всички ангажирани с проекта лица. Обсъдени бяха и различни възможности за съвместни, бъдещи проекти.
Резултатите от проекта „Разчупване на табутата” ще бъдат представени на Национална конференция по проблемите на насилието над възрастни хора, която ще се проведе на 29 ноември в София. На нея ще се презентира съдържанието на ръководството и ще се дискутират въпроси, свързани с насилието над възрастни хора и възможните начини за справяне с него.