НОВИНИ

18.10.2011 г.
Обучение за разпознаване на насилието срещу възрастни жени
В рамките на проект “Разчупване на табутата”, се проведе обучение на тема “Насилие срещу възрастните жени в техните домове – разпознаване и действие”.
В него участваха мениджърите и домашните помощници от центровете “Домашни грижи” в София, Монтана, Пловдив, Благоевград, Ловеч, Варна, Добрич, Смолян, социални асистенти от Пазарджик и социални работници от “Дом за стари хора” – Кърджали.
Преподаватели от СУ “Св. Климент Охридски, Медицински Университет и Фондация “Център Надя” запознаха участниците с темата за насилието срещу възрастни жени в техните домове – разпознаване, данни, рискови фактори, свързани със социалната динамика на насилието, реакция и перспективата на жертвите. Широко разисквани бяха въпросите за осигуряване на безопасност, документирането, правните аспекти на проблема, справянето с трудни ситуации и грижата за себе си. Освен теоретичната подготовка, в обучението бяха включени и упражнения, чрез които присъстващите споделиха своя професионален опит, разиграха различни ситуации, които биха могли да възникнат в реалния живот.