НОВИНИ

21.10.2011 г.
Международна среща
Сияна Кършева от дирекция „Социално-здравна политика” на Секретариата на НС на БЧК, заедно с представител на МТСП, участва в международна среща, организирана от Европейската комисия, на тема „Затваряне на пропастта – в търсене на пътища за справяне с нарастващата необходимост от дълготрайни грижи за възрастните хора и ограничените ресурси”.
На срещата присъстваха представители на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и социално включване” на Европейската комисия, генералният секретар на Европейската платформа на възрастните хора Анн-Софи Парент, представители на здравните и социални министерства и на изследователски институти и неправителствени организации от Швеция, Люксембург, Словения, Естония, Кипър, Германия. При проведената дискусия се оформиха основни приоритети, върху които ще се работи в периода 2012-2020 г., с цел справяне с предзвикателствата, породени от негативните демографски процеси и нарастващите нужди. Предстои развиване на мерки за ефективно използване на човешките ресурси в сферата на дълготрайните грижи, за борбата с насилието срещу възрастни хора и за широко приложение на съвременните технологии в областта на здравните грижи и социалните услуги за възрастни хора.