НОВИНИ

28.09.2011 г.
Обмяна на опит
Делегация в състав д-р Кирил Добрев – зам.-министър на здравеопазването, Дафинка Върбанова – съветник на министъра на труда и социалната политика, д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на БЧК, и Сияна Кършева – гл. експерт в Секретариата на НС на БЧК посети Австрийския Червен кръст /АЧК/.
Посещението имаше за цел запознаване със системата за предоставяне на дълготрайни грижи и на интегрирани медицински и социални грижи в дома от страна на АЧК, който е един от основните доставчици на този вид услуги в Австрия.
Делегацията се срещна с д-р Вернер Кершбаум – зам.-генерален секретар на АЧК и г-жа Моника Вилд – директор на дирекция „Социална и здравна политика”. За запознаване на българските представители със системата за планиране и организация на грижите, с финансирането, с ролята и компетенциите на медицинските сестри и др., бяха проведени разговори с представители на Министерството на здравеопазването и с министъра на труда, социалните въпроси и защита на потребителите в Австрия г-н Рудолф Хундсторфер.
През втория ден беше организирано посещение в регионалния клон на АЧК във Виена, където българската делегация се запозна отблизо с целия процес на предоставяне на грижи в дома и ролята на местната власт.