НОВИНИ

20.10.2011 г.
Представители на БЧК участваха в среща с Европейския комисар по развитието
С подкрепата на Министерство на външните работи, представители на неправителствени организации, които работят в сферата на развитието, участваха в среща с Европейския комисар Андрис Пиебалгс.
Генералната дирекция "Сътрудничество за развитие" на Европейската комисия, чийто ръководител е г-н Пиебалгс, разработва политики по развитието и предоставя финансова помощ за развиващите се страни в редица приоритетни сфери като бедност, човешки права, демокрация, околна среда, миграция, заетост.
Българският Червен кръст бе представляван от д-р София Стоименова, генерален директор, и Петър Йовков от дирекция "Международно сътрудничество". Участието на БЧК в тази среща е в контекста на засиления фокус върху дейностите за развитие в Стратегията на МФЧК до 2020 г. и асоциираното членство на БЧК в Българската платформа на НПО за международно развитие.
Комисарят информира участниците в срещата за глобалните предизвикателства в сферата на развитието, например перспективите пред арабските страни от Северна Африка след промените, необходимостта от повече ефективност на предоставяната помощ и повече координация на международните и европейски организации, които работят на терен.
Еврокомисарят сподели увереността си в нарастващата роля на правителствата от Централна и Източна Европа като донори на проекти за третия свят. Според него неправителствените организации от този регион могат да окажат реална подкрепа в развиващите се страни с опита си, натрупан по време на преходния период в своите държави.