Искам да помогна

ДЕЦА, ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП
Назад
За хуманната кауза да опазим живота и здравето на българските деца

Националният дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при ПТП е създаден през 2005 г. по повод 1 юни – Международния ден на детето.
Водени от стремежа да подкрепят най- невинните жертви на „войната“ по пътищата и да облекчат техните страдания, Българският Червен кръст, ГД “Национална полиция”, в лицето на отдел „Пътна полиция” към МВР, Българската професионална футболна лига, Съюзът на българските автомобилисти и Българският футболен съюз инициират създаването на „Национален дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия“. Страните подписват споразумение за сътрудничество в областта на превенцията на пътнотранспортните произшествия, като си поставят за цел да провеждат периодични информационни, благотворителни и фондонабирателни кампании за осигуряване на финансова подкрепа за лечение и рехабилитация на деца, които вследствие на пътна злополука са получили различни по степен увреждания.
Към Фонда се присъединяват и други институции, загрижени за живота и здравето на българските деца. Днес в него членуват ГД “Национална полиция” – отдел „Пътна полиция“ към МВР, Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта и съобщенията, Съюз на българските автомобилисти, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ ,Асоциацията на производителите на автомобили и техните представители в България, „Здравноосигурителен институт” АД, „Медицински център – Булмедика“ ООД, Българска асоциацията на пострадали при катастрофи, ЗК "Лев Инс" АД и др.
Под мотото „Да опазим децата на пътя” партньорите във Фонда набират средства чрез съвместни благотворителни инициативи, които два пъти годишно - за Деня на детето и преди Коледа, по време на специално организирани тържества предоставят на семействата на пострадалите деца.
От създаването на Фонда през 2005 г. досега БЧК е предоставила финансова помощ на стойност 707 177 лв. като са подпомогнати семействата на 1 124 деца от цялата страна, пострадали от пътнотранспортни произшествия. Фондът работи активно и за превенция на пътния травматизъм и за опазване на живота и здравето на българските деца. С обединените усилия на партньорите се организират уроци по пътна безопасност и първа помощ, викторини за правилата на пътното движение, състезания за майсторско управление на велосипед и др.


Години Суми Подпомогнати деца
2005-2009 95 777 лв. 154
2010 21 100 лв. 37
2011 22 300 лв. 42
2012 37 400 лв. 75
2013 19 300 лв. 36
2014 46 400 лв. 80
2015 47 300 лв. 78
2016 64 900 лв. 104
2017 28 900 лв. 46
2018 42 600 лв. 82
2019 41 800 лв. 61
2020 49 100 лв. 84
2021 29 900 лв. 51
2022 97 300 лв. 95
2023 92 500 лв. 99
общо 707 177 лв. 1 124По-големи инициативи и кампании:
 • Благотворителен футболен мач с участието на футболните звезди от Световното първенство през 1994 г.;
 • Благотворителен концерт под надслов “На Моника с любов” за подпомагане лечението на деца, пострадали при пътни инциденти;
 • Благотворителен търг с произведения на изкуството под патронажа на министъра на финансите;
 • Кампания за индивидуално фондонабиране чрез телемаркетинг и директен мейлинг;
 • Продуктова кампания на БЧК и "Петрол" АД;
 • Благотворителна кампания с картички, продавани в бензиностанциите "Лукойл";
 • Отчисления от учебни такси и набиране на средства с благотворителни касички - Частно училище “Дорис Тенеди”, член на Партньорската мрежа на БЧК;
 • Дарения по ведомост от месечните възнаграждения на служители в Уникредит Булбанк, МВР и БЧК;
 • Съвместната кампания на Кока-Кола ХБК България и ОМВ България
 • Стъклената къща
Нашите усилия са само една малко част от това, което всички ние заедно можем да направим за здравето и живота на жертвите на «войната» по пътищата.
 • Инициатива “Облечи се цветно! Запази живота си на пътя!” – в партньорство с United Colors of Benetton с цел превенция.
 • Национална фондонабирателна кампания "Заедно можем повече"


Банкова сметка:
IBAN в BGN: BG64UNCR 7630 1077 1341 33
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк


За контакт:
Български Червен кръст, Дирекция "Връзки с обществеността и фондонабиране"

Екатерина Борисова-Йовова
тел.: +359 2 49 23 059
e-mail: e.borissova@redcross.bg

НАЧИНИ НА ДАРЕНИЕ
Изберете метод на плащане
Платежното нареждане НЕ Е форма за онлайн
плащане
, моля продължете стъпките през Вашата
банка, за да финализирате дарението.
Данните са необходими на БЧК за изготвянето на
електронен сертификат за дарение.
Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК – от физически и юридически лица

І. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от физически лица по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.22, ал.1, т.1, б.”и” от ЗДДФЛ се изразяват в това, че сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на БЧК.

ІІ. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от юридически лица по ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.31, ал.1, т.10 от ЗКПО се изразяват в това, че за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на БЧК.