Искам да помогна

ПОСТРАДАЛИ ПРИ БЕДСТВИЯ И КРИЗИ
Назад
Фонд за набиране на средства за подпомагане на пострадали при бедствия, аварии и кризи
В забързаното ежедневие решаваме проблемите си на бегом и всеки следващ ден ни изправя пред нови. Така, постепенно се затваряме в малкия си свят и като че ли забравяме, че има неща, които са извън нашия контрол. А вечер, поглеждайки към телевизора, виждаме наводнения, катастрофи, пожари... Тогава за пореден път си казваме „Слава богу, че не се случва на нас”. Ние не знаем какво ще ни донесе утрешният ден, но е сигурно, че ако нещо се случи, време за мислене няма да има. Защото в случай на природно бедствие, трябва да се реагира на момента. Земята и климатът се променят с всеки изминал ден. Хиляди години сме били неблагодарни към природата и тя започва да се бунтува. Ето защо Българският Червен кръст създаде Фонд за набиране на средства за подпомагане на пострадали при бедствия, аварии и кризи. Ние не можем да предвидим кога природата ще се разгневи, но знаем, че ще можем да помогнем незабавно. Нека го направим още сега! Всеки лев, дарен във Фонда, ни прави по-силни срещу природните бедствия. Човек трябва да спре за момент, за да разбере, че земята се движи. Да спрем за миг, да помогнем и да продължим битката за утрешния ден по-спокойни.
Всеки лев, дарен от вас, променя нечия съдба!

Българският Червен кръст е доброволна организация, част от Международното червенокръстко движение. Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна организацията подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Чрез своите дейности в полза на обществото БЧК допринася за облекчаване и предотвратяване на страданието, закриля здравето и живота и осигурява уважение към човешката личност.

В партньорство и координация с държавните органи, местната власт и неправителствените организации Българският Червен кръст работи активно за незабавно подпомагане на пострадали по време на природни бедствия и кризи.

През последните три години БЧК е осигурил средства от чуждестранни и български дарители и е подпомогнал над 60 000 пострадали от наводнения, пожари и др. с най-необходимото:
  • Вода, храна, облекло, легла, завивки;
  • Домакинско оборудване, хигиенни и дезинфекционни материали;
  • Закупуване на къщи и ремонтиране на жилища и детски градини;
  • Домашни животни и семена.

НАЧИНИ НА ДАРЕНИЕ
Изберете метод на плащане
Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК – от физически и юридически лица

І. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от физически лица по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.22, ал.1, т.1, б.”и” от ЗДДФЛ се изразяват в това, че сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на БЧК.

ІІ. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от юридически лица по ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.31, ал.1, т.10 от ЗКПО се изразяват в това, че за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на БЧК.