Искам да помогна

ПОСТРАДАЛИ ПРИ БЕДСТВИЯ И КРИЗИ
Назад
Фонд за набиране на средства за подпомагане на пострадали при бедствия, аварии и кризи
В партньорство и координация с държавните органи, местната власт и неправителствени организации Българският Червен кръст работи активно за незабавно подпомагане на пострадали по време на природни бедствия и кризи чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна.
БЧК осигурява средства от чуждестранни и български дарители и подпомага десетки хиляди хора у нас и по света, пострадали от наводнения, пожари, разрушителни земетресения и др. с най-необходимото:
  • Вода, храна, облекло, легла, завивки;
  • Домакинско оборудване, хигиенни и дезинфекционни материали;
  • Закупуване на къщи и ремонтиране на жилища и детски градини;
  • Палатки, отоплителни системи и др

НЕ! ОБРАТИМО Е.
От дълбока древност до днес пpиpoднитe бeдcтвия cъпътcтвaт векидневно живота на човека. Te ca страшни нe caмo зaщoтo oтнeмaт мнoгo чoвeшĸи живoти, нo cъщo тaĸa yнищoжaвaт инфpacтpyĸтypaтa и пpичинявaт oгpoмни иĸoнoмичecĸи щeти нa цeли peгиoни.
С всеки изминал ден земята и климатът се променят. Ние не можем да предвидим кога природата ще се разгневи, но искаме да сме сигурни, че ще можем да помогнем незабавно. Нека го направим още сега! Всеки лев, дарен във Фонда, ни прави по-силни срещу природните бедствия. Човек трябва да спре за момент, за да разбере, че земята се движи. Да спрем за миг, да помогнем и да продължим битката за утрешния ден по-спокойни.
Всеки лев, дарен от Вас, променя нечия съдба!

За контакти: Ясен Сливенски
Директор на дирекция "Мениджмънт на бедствията"
тел.: 02/81 64 773
e-mail: dp@redcross.bg


Банкова сметка
IBAN: BG47UNCR 76301077 911700
BIC: UNCRBGSF
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

По-мащабни хуманитарни акции на БЧК по време на бедствия и кризи


НАЧИНИ НА ДАРЕНИЕ
Изберете метод на плащане
Платежното нареждане НЕ Е форма за онлайн
плащане
, моля продължете стъпките през Вашата
банка, за да финализирате дарението.
Данните са необходими на БЧК за изготвянето на
електронен сертификат за дарение.
Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК – от физически и юридически лица

І. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от физически лица по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.22, ал.1, т.1, б.”и” от ЗДДФЛ се изразяват в това, че сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на БЧК.

ІІ. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от юридически лица по ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.31, ал.1, т.10 от ЗКПО се изразяват в това, че за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на БЧК.