Искам да помогна

Фонд „Добротворчество“
Назад
Фондът на Българския Червен кръст/ Български младежки Червен кръст за насърчаване и развитие на творческите способности на деца и младежи със специфични образователни потребности и/или нисък социален статус е създаден през 2008 г. като част от дългогодишния конкурс, организиран от Български младежки Червен кръст “Ще ви хареса ли моето творчество?” (ЩХМТ).
Като продължение, от 2011 г. насам, Българският младежки Червен кръст провежда Национален конкурс за подкрепа на творческото развитие на деца и младежи в неравностойно положение и насърчаване на техните таланти.

Картините и ръчно изработените от децата и младежите произведения, се закупуват с благотворителна цел, а събраните средства постъпват във Фонда и се предоставят под формата на стипендии на деца и младежи със специфични образователни потребности или нисък социален статус. Целта на конкурса е децата и младежите да получат възможност и подкрепа да развият дарбата си.

Всички желаещи имат възможност да се включат в подпомагането и популяризирането на този конкурс, като направят дарение на официалната интернет страница на Български Червен кръст тук
или по банка
IBAN: BG13 UNCR 7000 1512 1422 45
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк

Благодарим Ви за Вашата солидарност и ангажираност с тази благотворителна дейност на Български младежки Червен кръст в подкрепа на децата!


За контакти:
Български Младежки Червен кръст
тел. +359 2 81 64 771
e-mail: youth@redcross.bg

НАЧИНИ НА ДАРЕНИЕ
Изберете метод на плащане
Платежното нареждане НЕ Е форма за онлайн
плащане
, моля продължете стъпките през Вашата
банка, за да финализирате дарението.
Данните са необходими на БЧК за изготвянето на
електронен сертификат за дарение.
Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК – от физически и юридически лица

І. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от физически лица по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.22, ал.1, т.1, б.”и” от ЗДДФЛ се изразяват в това, че сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на БЧК.

ІІ. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от юридически лица по ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.31, ал.1, т.10 от ЗКПО се изразяват в това, че за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на БЧК.