Искам да помогна

За да спасим живот в планината
Назад
За да спасим живот в планината

Планинската спасителна служба при БЧК е единствената структура на територията на България, която помага на пострадали в планините - издирва изгубени и транспортира пострадали в трудно достъпни планински терени, развива профилактична дейност, обучава планински спасители.
ПСС разполага с 530 доброволни планински спасители, разпределени в 32 отряда във всички по-големи планински селища. Много често те са принудени да излизат в планината при изключително тежки метеорологични условия. Това изисква не само отлична подготовка и добро физическо състояние на хората, но и екипировка от най-висок клас.


НАЧИНИ НА ДАРЕНИЕ
Изберете метод на плащане
Платежното нареждане НЕ Е форма за онлайн
плащане
, моля продължете стъпките през Вашата
банка, за да финализирате дарението.
Данните са необходими на БЧК за изготвянето на
електронен сертификат за дарение.
Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК – от физически и юридически лица

І. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от физически лица по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.22, ал.1, т.1, б.”и” от ЗДДФЛ се изразяват в това, че сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на БЧК.

ІІ. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от юридически лица по ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.31, ал.1, т.10 от ЗКПО се изразяват в това, че за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на БЧК.